HOLASICE

5 RODINNÝCH DOMŮ V CENTRU OBCE HOLASICE

PRODEJ POSLEDNÍ VOLNÉ STAVEBNÍ PARCELY S PLATNÝM STAVEBNÍM ROZHODNUTÍM

PARCELA     136  REZERVACE 

PARCELA  134/11 REZERVACE

PARCELA 134/12  K PRODEJI 

PARCELA 134/13  PRODÁNO

   PARCELA     135    PRODÁNO

 ZAVOLEJTE SI O PODROBNĚJŠÍ INFORMACE A CENU  

KATASTRÁLNÍ MAPA
KATASTRÁLNÍ MAPA

Holasice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Dyjsko-svrateckém úvalu u města Rajhrad. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel.

Předností obce Holasice je především poloha těsné blízkosti Brna s vynikající opravní obslužností.

Návrh včetně kompletní projektové dokumentace vypracovala projekční kancelář Maura s.r.o.  Ing. arch. Markéta Veselá. 

Parcely se nabízí včetně platné PD úrovně Stavebního povolení.

Územní rozhodnutí  nabylo právní platnost 21.08.2021.

Řešené pozemky jsou rozděleny na pět přibližně stejných pozemků, na kterých budou umístěny čtyři řadové domy (Dům A, B, C, D) v návaznosti na řadovou zástavbu v okolí a jeden solitérní objekt E v místě původního hospodářského stavění. Řešené pozemky se nachází v centru obce na ulici Václavské, která je rozdělena na dvě výškové úrovně. Ve vyšší části ulice se nachází kaplička a řešené místo je v nižší části přímo pod kapličkou a zeleným ostrůvkem diagonálně rozděleným pěší cestou. Původní blok byl dříve zcela zastavěn řadovou jednopodlažní zástavbou se sedlovou střechou. Nyní jsou na pozemku investora veškeré objekty zbourané, pozemek je geometricky rozdělen a připraven k výstavbě.  Na pozemku dříve stály čtyři objekty v uliční frontě a tři objekty ve dvorní části. Drobné měřítko bloku je zachováno a v obdobné stopě jsou navrženy čtyři řadové domy směrem do ulice a jeden solitérní objekt ve dvorní části. Koncepce vychází z místní urbanistické struktury, navrhujeme dvoupodlažní objekty s podkrovím zastřešeným sedlovou střechou. Střecha je však z poloviny výškově posunuta, což umožní lepší osvětlení a provětrání objektů. Objekty jsou navrženy tak, aby umožňovali průhledy do zahrady, avšak také aby v co největší míře bylo vytvořeno soukromí ve dvorní části. Stavební pozemek předmětné stavby se nachází v zastavitelné části obce. 


VIZUALIZACE 1
VIZUALIZACE 1
VIZUALIZACE 2
VIZUALIZACE 2

PŮDORYSY

RODINNÉHO DOMU B

ŘEZY A ŘEZOPOHLEDY

RODINNÉHO DOMU B

PŘÍČNÝ ŘEZ B
PŘÍČNÝ ŘEZ B
PODÉLNÝ ŘEZ A
PODÉLNÝ ŘEZ A
STŘECHA
STŘECHA

AKTUÁLNÍ STAV PO DEMOLICI STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ