LELEKOVICE

4 RODINNÉ DOMY V CENTRU OBCE LELEKOVICE


Lelekovice jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se na rozhraní Drahanské a Bobravské vrchoviny v průměrné nadmořské výšce 312 m. Jejich katastrální území má rozlohu na 7,29 km². Žije zde přibližně 1 900 obyvatel.

Předností obce je především poloha těsné blízkosti Brna s vynikající dopravní obslužností.

Návrh včetně kompletní projektové dokumentace vypracovala projekční kancelář Maura s.r.o.  Ing. arch. Markéta Veselá.ZÁKLADNÍ INFORMACE

 Řešené pozemky budou přeparcelovány na pět přibližně stejných pozemků, na kterých budou umístěny čtyři řadové domy (Dům A, B, C, D) v návaznosti na řadovou zástavbu v okolí a jeden solitérní objekt v místě původního hospodářského stavění (E). Řešené pozemky se nachází v centru obce na ulici Václavské, která je rozdělena na dvě výškové úrovně. Ve vyšší části ulice se nachází kaplička a řešené místo je v nižší části přímo pod kapličkou a zeleným ostrůvkem diagonálně rozděleným pěší cestou. Původní blok byl dříve zcela zastavěn řadovou jednopodlažní zástavbou se sedlovou střechou. Nyní jsou na pozemku investora některé objekty zbourané a některé jsou v havarijním stavu. Na pozemku dříve stály čtyři objekty v uliční frontě a tři objekty ve dvorní části. Drobné měřítko bloku je zachováno a v obdobné stopě jsou navrženy čtyři řadové domy směrem do ulice a jeden solitérní objekt ve dvorní části. Koncepce vychází z místní urbanistické struktury, navrhujeme dvoupodlažní objekty s podkrovím zastřešeným sedlovou střechou. Střecha je však z poloviny výškově posunuta, což umožní lepší osvětlení a provětrání objektů. Objekty jsou navrženy tak, aby umožňovali průhledy do zahrady, avšak také aby v co největší míře bylo vytvořeno soukromí ve dvorní části. Stavební pozemek předmětné stavby se nachází v zastavitelné části obce. 

PŮDORYSY

PŮDORYSY RODINNÉHO DOMU B,C

AKTUÁLNÍ STAV