Sportovní centrum Tř. Gen. Píky 11

V průběhu roku 2005 a začátkem roku 2006 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce objektu v Brně na ulici Třída Generála Píky 11, dříve známého jako hotel Lesnická, na sportovní centrum. Jedná se dvoupodlažní budovu s železobetonovou konstrukcí o užitné ploše 3000m2 a celkovou investici 40 000 000kč.